• Deutsch
  • English
  • Polski

Adres

SCHLAGER
Industrieofenbau GmbH


Sudfeldstr. 31
58093 Hagen, Niemcy

Tel.: +49 (0) 23 31 / 57 0 87-00
Fax: +49 (0) 23 31 / 57 0 87-99

info[at]schlager-gmbh.de

Piece przemysłowe

Termiczne dopalanie zanieczyszczonego powietrza odlotowego

Podczas wielu procesów przemysłowych uwalniane zostają gazy zawierające substancje szkodliwe, które muszą zostać usunięte w pewny i bezpieczny sposób. Nasze urządzenia do termicznego dopalania zostały specjalnie zaprojektowane dla hartowni oraz przemysłu chemicznego i oczyszczają w sposób ekonomiczny oraz przyjazny dla środowiska zanieczyszczone strumienie powietrza odlotowego. Przewidziane są dla temperatur roboczych od 800°C do 1.380°C.

Do ogrzewania używamy z reguły palniki dużej mocy, palniki koszykowe lub płaskopłomienne, które umożliwiają ekonomiczne oraz oszczędzające zasoby spalanie. W celu wykorzystania energii gazów spalinowych stosujemy wymienniki ciepła i grzejniki wypełniane olejem termicznym.